Mennyt toiminta

Hämeenlinna-Seuran vuosikokous 17.4.2018

Aika: tiistaina 17.4.2018 kello 19:30

Paikka: Palokunnantalo, Palokunnankatu 18, Hämeenlinna

Ennen vuosikokousta on mahdollisuus osallistua FT Ilkka Teerijoen luennolle Punainen Hämeenlinna. Luento on osa Hämeenlinnan elämää ja tapahtumia vuosina 1917–1918 -luentosarjaa. Luento alkaa kello 18:00.

Vuosikokous alkaa luennon jälkeen noin kello 19:30.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

ASIALISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Hyväksytään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan toiminnantarkastaja
 10. Muut asiat
 11. Kokouksen päättäminen