Mennyt toiminta

Hämeenlinna-Seuran vuosikokous 11.4.2019

Kutsu Hämeenlinna-Seura ry:n vuosikokoukseen torstaina 11.4.2019 kello 17:00 Hämeenlinnan taidemuseo, Viipurintie 2, Hämeenlinna

Ennen kokousta kello 16:00 on mahdollisuus tutustua oppaan johdolla Hämeenlinna 380 -näyttelyyn.

Vuosikokouksen esityslista

ASIALISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Hyväksytään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksujen suuruus

 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 10. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
 11. Kokouksen päättäminen

Hallituksen esitys sääntöjen muuttamisesta

Hallitus esittää sääntöjen muuttamista siten, että jatkossa hallitukseen kuuluisi puheenjohtajan lisäksi 4–10 varsinaista jäsentä. Varajäseniä ei enää jatkossa valittaisi. Nykyisten sääntöjen mukaan on valittava 6–8 varsinaista ja kaksi varajäsentä. Seuran toimintaa tehdään käytännössä hallitusjäsenten voimin eikä seuralla ole muita toimielimiä. Hallituksen koon ylärajan nostaminen mahdollistaa useamman aktiivisen tekijän mukaanoton ja siten edesauttaa seuran monipuolisen toiminnan ylläpitoa. Varajäsenjärjestelmä on osoittautunut tarpeettomaksi.

Lisäksi esitetään, että säännöistä poistetaan määräys siitä, että vuosittain 1/3 hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Säännöissä nykyisellään olevat kirjaukset toimikauden pituudesta ja kolmanneksen erovuoroisuudesta ovat ristiriidassa keskenään, koska hallituksen jäsenten määrä voi vuosittain vaihdella.