Toiminta

Hämeenlinna-Seuran tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen, elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen; kotiseututietouden ja kotiseutuhengen ylläpitäminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Hämeenlinna-Seura:

 • toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon,
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
 • toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
 • seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia,
 • harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,
 • edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista,
 • järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,
 • järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista,
 • toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön aluejärjestön kanssa.

Lue lisää Hämeenlinna-Seuran järjestämistä tapahtumista, retkistä ja kokouksista sekä seuran julkaisuista.

Jäsenille

Hämeenlinna-Seura järjestää jäsenilleen ja yhteistoimintakumppaneilleen monimuotoisia kotiseutuaktiviteetteja, kuten luento- ja keskustelutilaisuuksia, erilaisia retkiä ja opastettuja tutustumiskäyntejä sekä tuottaa kotiseutujulkaisuja.

Hämeenlinna-Seuran jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kotiseutunsa historiasta, kulttuurielämästä ja luonnonympäristöstä ja tulevaisuuden näkymistä kiinnostuneet yksityishenkilöt sekä yhdistykset ja yhteisöt. Jäseneksi voit ilmoittautua Mukaan toimintaan -osiosta. Lue sitä ennen yhdistyksen säännöt, joihin jäsenenä sitoudut.

Jäsenetuna saat:

 • jäsentiedotteen, jossa hallitus tiedottaa seuran tulevista tapahtumista ja raportoi jo toteutuneista hankkeista. Samat tiedot löytyvät myös kotisivuiltamme.
 • alennusta osallistumismaksuista seuran järjestämille retkille ja tapahtumiin.

Seuran jäsenmaksu on tänäkin vuonna 12 euroa varsinaiselta ja 5 euroa perheenjäseneltä. Ainaisjäsenyyden saa 80 eurolla. Tämän kertasumman maksamalla sinun ei jatkossa tarvitse jäsenmaksua maksaa. Ainaisjäsenyydessä ei ole perhealennusta, vaan summa on sama jokaiselle perheenjäsenelle. Yhdistyksiltä jäsenmaksu on 50 euroa.

Hämeenlinna-Seuran hallitus 2022–2023

Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4–10 muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi, hallituksen jäsenen kolme vuotta kerrallaan.

puheenjohtaja Helena Lehkonen
varapuheenjohtaja Mikko Hieta
sihteeri Sinikka Keino
Anna-Kaisa Ek
Pekka Koskinen
Saara Murto-Heiniö
Andrei Sergejeff
Ilkka Teerijoki