Helena Lehkonen Hämeenlinna-Seuran puheenjohtajaksi

Hämeenlinna-Seura ry:n puheenjohtajana on aloittanut KT Helena Lehkonen. Yhdistyksen hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseensa maanantaina 23. tammikuuta, ja valitsi yhdistyksen toimihenkilöitä. Seuraa vuodesta 2015 puheenjohtajana luotsannut Mikko Hieta jatkaa yhdistyksen varapuheenjohtajana. Hallituksen jäseninä ovat Anna-Kaisa Ek, Pekka Koskinen, Saara Murto-Heiniö ja Andrei Sergejeff sekä uudeksi jäseneksi valittu Ilkka Teerijoki.

Helena Lehkonen on seuran historiassa vasta toinen naispuheenjohtaja. Ensimmäinen nainen Elna Hetemäki toimi seuran puheenjohtajana vuosina 1956–1966. Lehkosen ja Hetemäen yhdistää aktiivisuus kunnalliselämässä. Hetemäki oli kaupunginvaltuutettu ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja. Helena Lehkonen on kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja.

”Teatteri, taide ja tiede sekä urheilu ovat olleet elämässäni aina läsnä niin harrastuneisuuteni kuin perhetaustani kautta. Haluan tuoda Hämeenlinna-Seuraan näkemyksiä koululaitoksen historiasta, koulurakennusten ja ajan oppimiskäsitysten rinnakkaiselosta ja myös yhteentörmäyksistä. Ajattelen sen olevan tässä ajassa merkityksellistä, kun jälleen olemme keskellä moninaisia muutoksia”, Helena Lehkonen linjasi puheenjohtajakautensa aluksi.

Hämeenlinna-Seura on vuonna 1945 perustettu kotiseutuyhdistys, jonka alkuperäinen tarkoitus oli elvyttää kaupungin taide-elämää sekä kiinnittää huomiota kaupungin kaunistamiseen taideteoksilla. Luentojen ja esitelmien avulla haluttiin kiinnittää huomiota tieteellisen elämän saavutuksiin ja historiallisten muistojen vaalimiseen. Tarkoitus oli myös huolehtia matkailusta ja liikenteestä, kunnalliselämääkään unohtamatta. Rakennussuojelu on ollut myös osa seuran toimintaa.

Toiminnan painopisteet ovat vaihdelleet vuosien mittaan. Viime aikoina seura on keskittynyt toimimaan hämeenlinnalaisen kulttuurin ja elämäntavan tallentajana ja uusintajana. Yhdistys muun muassa kustantaa paikallishistoriaa käsitteleviä kirjoja, järjestää luentotilaisuuksia ja retkiä sekä jakaa Vuoden kotiseututeko -palkinnot.

Kotiseututekopalkinnot Saila Karpiolalle ja Eräs Teatterille

Hämeenlinna-Seura ry on julkistanut vuoden kotiseututeko-palkintojen saajat perinteiseen tapaan Hämeenlinnan kaupungin syntymäpäiväjuhlien yhteydessä Hämeenlinnan Raatihuoneella.

Hämeenlinna-Seura haluaa vuosittain muistaa tahoja, jotka ovat ansiokkaalla tavalla tehneet työtä hämeenlinnalaisuuden ja hämeenlinnalaisen elämäntavan hyväksi. Kotiseututeot voivat liittyä esimerkiksi rakennettuun ja luonnonympäristöön tai kulttuuriperinnön vaalimiseen ja uusintamiseen.

Vuoden 2022 kotiseututeko-palkinto on myönnetty Saila Karpiolalle, ja kotiseututeko-kunniamaininta on myönnetty Eräs Teatterille.

Palkintojen perustelut

Reilu vuosi sitten hämeenlinnalaisten tutkittavaksi avautui uusi Muistojen Hämeenlinna -verkkosivusto. Sivut perustuvat asemapäällikkö Yrjö Vihervuoren arkistoon, jota toimittaja Saila Karpiola alkoi digitoida vuoden 2020 alussa. Sivuilla kerrotaan yli 200 tontin ja niillä olleiden talojen arjesta aina 1800-luvulta lähtien. Suurinta osaa taloista ei enää ole. Verkkosivuilla on myös paljon Karpiolan omiin selvityksiin perustuvaa materiaalia.

Karpiola kertoo sivuston syntyneen kiintymyksestä Hämeenlinnaan, kaupungin historiaan ja tarinoihin, jotka olisivat muuten unohtuneet. Aineisto syventää sitä kuvaa, joka ihmisillä on 1800-luvun lopun ja 1900-alun vuosikymmenten puutalokaupungista, jota ei enää ole. Merkityksellisestä työstä Hämeenlinnan historian ja kulttuuriperinnön vaalimiseksi, Vuoden kotiseututeko 2022 -palkinto myönnetään Saila Karpiolalle.

Eräs Teatteri on hämeenlinnalainen harrastajateatteri, jonka perusti joukko Hämeenlinnan Miniteatterissa lapsiaan kuljettaneita vanhempia. Teatterin toiminta on jatkunut yli 20 vuoden ajan. Globaalin pandemian vuoksi kulttuurielämysten tuottaminen ja niistä nauttiminen oli poikkeuksellisen vaikeaa vuosina 2020 ja 2021. Erilaisten kokoontumisrajoitusten ja yleisön oman varovaisuuden myötä monet kulttuurintekijät olivat vaikeuksissa. Kulttuuri ei kuitenkaan kuollut koronaan. Eräs Teatterinkin toiminta jatkui. Omaehtoinen, tekijöistä itsestään kumpuava toiminta on kotiseututyötä parhaimmillaan. Se heijastelee oman kotiseudun henkeä, ja laadukkaat esitykset ovat myös löytäneet yleisönsä. Merkityksellisestä työstä Hämeenlinnalaisen kulttuurin vaalimiseksi, Vuoden kotiseututeko 2022 -kunniamaininta myönnetään Eräs Teatterille.