julkaistu 16.4.2019

Vuosikokouskuulumisia

Hämeenlinna-Seuran vuosikokouksessa 11.4.2019 Hämeenlinnan Taidemuseolla hyväksyttiin seuran toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2019-2020 sekä valittiin seuralle puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä.

Seuran puheenjohtajana valittiin jatkamaan Mikko Hieta sekä hallituksessa jatkamaan Irja Appelroth ja Marketta Suontausta. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Reetta Laaksonen. Puheenjohtajan kausi on vuoden ja hallituksen jäsenten kolmen vuoden mittainen.

Kokouksessa päätettiin myös uudistaa säännöistä hallitusta koskeva pykälä. Jatkossa hallituksen koko on 4-10 jäsentä eikä varajäseniä valita. Samalla poistettiin vaatimus erovuoroisten osuudesta, koska hallituksen koon vaihteluväli ja kolmen vuoden kausi tekevät vaatimuksesta ristiriitaisen. Säännöt tulevat voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt.


Share on Facebook Tweet about this on Twitter Email this to someone Print this page