Vuosikokouskuulumisia

julkaistu 16.4.2019

Hämeenlinna-Seuran vuosikokouksessa 11.4.2019 Hämeenlinnan Taidemuseolla hyväksyttiin seuran toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2019-2020 sekä valittiin seuralle puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä.

Seuran puheenjohtajana valittiin jatkamaan Mikko Hieta sekä hallituksessa jatkamaan Irja Appelroth ja Marketta Suontausta. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Reetta Laaksonen. Puheenjohtajan kausi on vuoden ja hallituksen jäsenten kolmen vuoden mittainen.

Kokouksessa päätettiin myös uudistaa säännöistä hallitusta koskeva pykälä. Jatkossa hallituksen koko on 4-10 jäsentä eikä varajäseniä valita. Samalla poistettiin vaatimus erovuoroisten osuudesta, koska hallituksen koon vaihteluväli ja kolmen vuoden kausi tekevät vaatimuksesta ristiriitaisen. Säännöt tulevat voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt.

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Email this to someone Print this page

Hämeenlinna vallankumouksen vuosina 1917–1918 on Vuoden kotiseututeos

julkaistu 6.10.2018

Hämeenlinna-Seuran kustantama ja FT Ilkka Teerijoen kirjoittama Hämeenlinna vallankumouksen vuosina 1917–1918 on valittu Vuoden kotiseututeokseksi. Voittaja julkistettiin lauantaina 6.10. Turun kirjamessuilla. Valinnan teki tänä vuonna taidehistorioitsija ja kirjailija Anna Kortelainen viiden finalistiteoksen joukosta.

Perusteluissa teoksesta kerrotaan seuraavasti:

Ilkka Teerijoen teos Hämeenlinna vallankumouksen vuosina 1917‒1918 (Hämeenlinna-Seura ry) on värikäs, ytimekäs ja vaikuttava tutkimus kahden kumouksellisen vuoden tapahtumista suomalaisessa pikkukaupungissa. Edelleen saattaa kuulla hämeenlinnalaisten toteavan kotikaupungistaan, että täällä eletään hiljaista ja rauhallista elämää. Näin sanottiin 1910-luvullakin, kunnes helmi-maaliskuun vallankumous 1917 ulotti vaikutuksensa Hämeenlinnaankin. Seuraavana vuonna kaupungissa alkoi tapahtua ennenkuulumattomia.

Ilkka Teerijoki kirjoittaa nasevasti, elävästi ja asiantuntevasti. Lukijalle hahmottuu vakuuttavasti tapahtumasarja, jossa keväällä 1917 vastarinta näyttäytyy isänmaallisena ja sosiaalisesti palkitsevana toimintana ja seuraavan vuoden puolella jo kapinallisena ja petoksellisena. Kuvaus kansalaistottelemattomuuden ja radikalisaation ristiaallokosta Hämeenlinnassa avartaa käsitystämme näiden vuosien kuohunnasta. Teos on täynnä vaikuttavia ihmiskohtaloita, kiinnostavaa konkretiaa ja erikoislaatuisia tilanteita poikkeusolojen arjessa sekä tarkkoja havaintoja siitä, miten pikkukaupungissa taistellaan vallasta ja tulevaisuudesta.

Teerijoki käy pelottomasti läpi myös Hämeenlinnan vankileirihelvetin olosuhteita ja tapahtumia. Viettämäämme muistovuotta ajatellen on myös erityisen ansiokasta, että Teerijoki kuvaa teoksen lopussa myös ensimmäisiä toipumisen oireita ja viittaa tuleviin vuosiin ja vuosikymmeniin, jotka eivät kyenneet unohtamaan traumaattisia vaiheita, tapahtumia ja tekoja.

Lue lisää…

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Email this to someone Print this page